La Xarxa

Un grup d’antics estudiants i estudiantes de l’ETSETB de la UPC junt amb la direcció de la pròpia Escola hem cregut convenient crear de l’Associació d’antics estudiants de l’ETSETB. Aquesta associació s’anomena Xarxa Telecos BCN. Les raons per la seva creació són diverses però la idea principal és crear un espai de trobada i de relació entre els antics estudiants i estudiantes i entre ells i l’Escola. No és només una associació per mantenir-se en contacte amb antics companyes i companys si no també per promoure les relacions entre antics alumnes de diferents promocions.

Objectius

Els objectius de l’Associació són els següents:

  • Potenciar la relació i cooperació entre els antics estudiants i antigues estudiantes.
  • Fomentar la relació dels antics estudiants i antigues estudiantes de l’ETSETB amb la pròpia Escola i a partir d’ella amb la UPC.
  • Contribuir al progrés i millora de la formació que l’ETSETB dóna als nous titulats i a les noves titulades d’acord amb les necessitats de la indústria i la societat.
  • Promoure activitats d’actualització professional, col·laborant en la millora de la formació integral dels seus membres.
  • Facilitar la relació de l’ETSETB amb les empreses de l’àmbit que li és propi.
  • Afavorir l’accés dels seus associats i les seves associades a les instal·lacions i serveis de l’ETSETB i la UPC.
  • Difondre el bon nom de l’Escola tant en el mon professional com en tots els àmbits de la societat.

Els estatuts de l’associació estan registrats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.