La Junta

President
Ricard Montero
http://es.linkedin.com/in/ricardmontero


Sotspresident
Ferran Marqués
Director ETSETB-UPC (Telecom BCN)


Secretari
Jordi Gili
Managing Director a Execus
http://es.linkedin.com/in/jordigili

Vocal
Elisa Sayrol
Vicerectora de Relacions institucionals de la UPC
http://es.linkedin.com/pub/elisa-sayrol/3/b4a/92

Vocal
Albert Forn
Partner @ Sinwire
http://es.linkedin.com/in/albertforn

Vocal
Carlos Gonzalez
Responsable comercial Barcelona
http://es.linkedin.com/in/carlosgonzalezvilela

Vocal
Enric Grosche
Director Grosche Associats
http://es.linkedin.com/in/enricgrosche

Vocal
Germán Saez
professor de Matemàtica Aplicada IV(Telecom BCN)
http://es.linkedin.com/pub/germ%C3%A1n-s%C3%A1ez/3/a93/478

Vocal
Luis Díez
Director tècnic a Thelis Unix Data
http://es.linkedin.com/in/luisdiezcortes

Vocal
Manel Ferrer
Soci a DOXSER
http://www.linkedin.com/in/manuelferrer

Vocal
Andreu Guimerá
Freelance: Assessor Marketing i Comunicació
http://es.linkedin.com/in/andreuguimera

Vocal
Carles Pretel
Key Account Manager a DunaSoft
http://www.linkedin.com/in/carlospretel

Vocal
Diego Lluna
Tècnic de sistemes en Arditec Sistemes SL
http://es.linkedin.com/in/diegolluna

Vocal
Toni Casas
Account Manager Telefonica en Aastra
http://es.linkedin.com/in/tcasas

Vocal
Juan Ramón Gutiérrez Villar
Europe BPM Practice Leader, BPM Tiger Team Lead. en IBM Global Business Services
http://es.linkedin.com/pub/juan-ramón-gutiérrez-villar/a/963/402