La Xarxa Telecos Barcelona va gaudir el 25 de novembre de dues hores força interessants a l’empresa PAL Robotics, de la mà del Jonathan Gonzalez, enginyer i responsable de la coordinació d’events de l’empresa i altres membres de l’equip, que varen ser el nostres amfitrions.

PAL Robotics fabrica els seus robots humanoides com a pal de paller de tots els seus altres sistemes robòtics per aplicacions d’automatització, ja que la modularitat de la implementació permet derivar els segons a partir dels mateixos mòduls que integren els primers. Son productes per a R+D destinats a laboratoris i universitats, i productes de servei al públic en museus, centres comercials i fins i tot hospitals, però també son potents eines de màrqueting, ja sigui propi o dels clients (es poden llogar per events quan no es justifica la compra, durant períodes de temps flexibles).

Valors diferencials de PAL Robotics són la capacitat de fabricar robots 100% compatibles amb el sistema operatiu ROS (Robot Operating System), alta capacitat d’integració de solucions d’enginyeria avançada i personalització dels productes: es desenvolupa a mida.

A la primera part de la visita es va fer una presentació de la història, objectius i evolució dels diversos models d’humanoides de l’empresa, així com la explicació del core bussiness També es va emfatitzar el seu caràcter multicultural i que compten amb enginyers, capital i clients internacionals.

En una segona part es van visitar les instal lacions i es van realitzar diverses demostracions . En primer lloc es va visitar a REEM -A , ja jubilat , però que va il lustrar perfectament els inicis de l’empresa. Tot seguit es va fer una demostració del model REEM-H2 (actualment model REEM) dotat d’un ampli conjunt de prestacions: 5 km/h (doble de la velocitat d’un trolley), visió estereoscòpica, reconeixement de veu, sistema de navegació per evolucionar autònomament i 8 hores d’autonomia. Incorpora una interfície home-màquina en forma de pantalla tàctil a través de la qual pot rebre inputs de l’usuari, i pot transportar fàcilment maletes, paquets i càrregues similars.

Finament es va entrar en la part més confidencial del laboratori per assistir a la demostració del seu darrer robot humanoide: el bípede REEM -C, que integra tot l’expertise de l’empresa. El REEM-C és una plataforma robòtica robusta que permet el desenvolupament d’aplicacions de client amb un SDK de fàcil instal·lació i inclou una sèrie d’algorismes ja implementats. Capaç de realitzar moviments molt similars als humans, a més de les prestacions ja implementades als seus predecessors permet la translació de text a veu, i és capaç de parlar múltiples idiomes, entre d’altres coses.

Durant l’explicació de la primera part de la visita ja es van fer nombroses preguntes que van continuar durant les demostracions, per exemple la que incidia sobre el sistema d’equilibri que regeix el REEM-C , basat en mantenir el centre de pressió sempre en el lloc adequat i que permet tant el restabliment de l’equilibri davant d’un cop o empenta, com que l’humanoide romangui perfectament estabilitzat quan es sustenta només en una cama (en pujar a una tarima o pujant escales, per exemple).

Agraïm a PAL Robotics i especialment a Jonathan Gonzalez l’amenitat, claredat i espectacularitat de les explicacions i demostracions i felicitem la empresa pel producte i èxits obtinguts.