El propassat dia 16 de setembre es va realitzar una visita al Centre de Realitat Virtual (CRV) de T-Systems i al Medialab La Salle. Els dos centres tenen la seva seu al Campus La Salle-Technova. Aquest Campus universitari acompleix també la funció de viver d’empreses, comptant actualment amb unes 70.

Els assistents es varen reunir a l’entrada de l’edifici Sant Josep cap a les sis de la tarda amb els amfitrions: Gabriel Fernàndez, cap del Departament de Technologies Media de La Salle i responsable de Medialab i Christian Pomar (Manager) i Jordi Muria (Project Leader) per part del CRV de T-Systems. Aviat es reuniren al voltant de 20 persones que es van organitzar en dos grups per començar les sessions.

Al CRV el Christian Pomar ens va fer una introducció a T-Systems i en particular a la seva activitat dins el camp de la Realitat Virtual (Virtual Reality o VR). T-Systems va ser la primera empresa en crear un Centre de Realitat Virtual públic al Sud d’Europa. La sessió es va estructurar al voltant de diverses demostracións d’aplicacions completament interactives que utilitzen l’estereoscopia (o “3D”) i altres tecnologies per crear un entorn que “enganya els sentits de l’usuari”. Alguns membres de l’equip del CRV tenen una experiència de 15 anys en aquestes tecnologies. Els temes de recerca i aplicació fonamentals pel CRV son l’Industrial (automóvil, aeronàutica, transport ferroviari,…), Herència Cultural i Aplicacións Mèdiques (com ara cirurgia plàstica i anatomia forense).

Una de les demostracions combinava àudio i video en un recorregut pels terrats de Barcelona. La combinació de l’imatge estereoscòpica (portàvem ulleres 3D) i el so, provocava veritablement una molt real sensació de vertígen. Altra demostració totalment diferent fou la recreació virtual de tota la ciutat de Càdiz del segle XVII, un projecte per un museu d’aquesta ciutat.

En l’àmbit de les aplicacions mèdiques VR, es va explicar que els cirurgians, amb ordinadors molt poc potents, poden processar informació gràfica anatòmica abans de les operacions, de forma que es pot fer una preparació de les mateixes molt millor que la basada en els clàssics llibres d’anatomia, i individualitzada a cada pacient, formant el model 3D particular a partir del TAC convencional. Totes aquestes aplicacions corren sobre plataforma Microsoft, per la seva popularitat i facilitats en el desenvolupament.

Acabades les demostracions, es va accedir a la sala d’equips, on quatre projectors amb els filtres especials corresponents i Hw complementari, s’encarreguen de la retroprojecció. El temps es va fer curt, ja que cada aplicació és un món en sí i necessitaria d’una sessió específica per conèixer-la amb més detall. El public quedà amb ganes de més, i es va parlar de repetir la visita en un futur per veure altres aplicacions, com ara la Realitat Augmentada.

Es va prosseguir amb un canvi de grup per tal de realitzar ara la visita a Medialab, el laboratori més gran del Sud d’Europa de captura de moviment o Motion Capture, amb tecnologia capdavantera no disponible a altres universitats espanyoles. El Gabriel Fernández va explicar les instal·lacions principals del laboratori: la sala de control i enregistrament i l’entorn de captura pròpiament dit. A partir d’aquestsespais es pot capturar el moviment humà (o d’altre tipus), mitjançant uns vestits o accessoris dotats de punts reflectants (marcadors) que equipen la persona (o altre subjecte u objecte) del que es vol captar el moviment. Un conjunt de 24 càmeres disposades al plató en posicions prèviament planificades i envoltades cadascuna d’una sèrie de LEDs amb alta lluminositat, fan la funció d’il·luminar el subjecte a enregistrar i alhora captar la llum reflectida pels seus marcadors. La gravació es reproduïda en temps real en una estació de treball de la sala de control i alhora en una pantalla de gran format visible des del plató.

Per tal de fer el tema més participatiu, es va sol·licitar un voluntari. Un dels dos estudiants de 4rt curs del grup va fer d’actor mentre es captaven les seves evolucions quan era dirigit per un dels tècnics de Medialab. Un cop acabat l’enregistrament, es va fer un test de la captura feta i un processat posterior per assegurar una bona estructura pel personatge virtual. Sobre aquell esquelet lluminós ara tocava incorporar un personatge qualsevol. I així es va fer: un droid de Star Wars (però hagués pogut ésser qualsevol altre personatge). El droid reproduïa perfectament els moviments del model que, pel fet d’ésser humà, dotava de molta naturalitat a l’animació.

En paral·lel amb aquesta demostració es va comentar l’aplicació al cinema d’aquesta tecnologia. Per exemple, la pel·lícula Avatar, ha suposat una innovació en el terreny del Motion Capture: el sistema de captació simultània de moviment facial i corporal, mai no vist fins aquell moment, va permetre gran naturalitat en els personatges digitals de la pel·lícula. Medialab té capacitat tant per captar moviment de varis objectes o subjectes: actualment fins a tres de forma simultània. També es pot realitzar captació de moviment facial o més localitzat, amb l’adequada disposició de les càmeres i dels marcadors sobre el subjecte. Val a dir que també en aquest cas les aplicacions estan desenvolupades sobre plataforma Microsoft.

Tot el món de l’Audiovisual és el camp d’acció de Medialab, que ofereix servei especialitzat a les empreses del sector per raó del seu expertise i instal·lacions. El cinema només és una part, però també hi ha els videojocs, o la publicitat, visió artificial, sector elèctric, etc.

Acabada la sessió ens vàren reunir assistents i amfitrions de l’event per fer una sessió de networking a la terrassa del bar del Campus. En aquest interval es va tenir oportunitat, durant una bona estona, d’intercanviar idees i recabar feedback respecte a la visita, els resultats de la qual son molt satisfactoris per a nosaltres, reflectint les enquestes un 9.4 en “valoració global”, un 9.4 en “expectatives cobertes”, un 8.4 en “l’estructura de la presentació” i que el 88% ha dit que la durada ha estat “correcte, ni llarga, ni curta”.

Des de la XTB volem agrair la col·laboració del CRV i de Medialab i dels seus representants amb l’associació i, a tots els associats, convidar-vos a estar atents als propers events de la xarxa.