El passat dia 26 d’Abril, un grup de 30 membres de la Xarxa Telecos BCN vam visitar els estudis de TV3 a Sant Joan Despí.La visita va començar amb una presentació per part del Sr. Amadeu Gassó, director tècnic de TV3 i del Sr. Xavier Ferrándiz cap d’enginyeria de TV3. En la presentació se’ns va explicar l’evolució tecnològica dels estudis des de fa 30 anys fins a l’actualitat. A destacar com es va passar d’uns inicis en que la documentació s’emmagatzemava en cintes de vídeo i es transportaven en carretons, fins a l’actual arxiu totalment digitalitzat i en xarxa. TV3 ha estat pionera en la migració del sistema manual al digital. També vam poder conèixer com s’ha passat de la radiodifusió dels diferents canals en format analògic, a la TDT, fins a l’actual portal de televisió per Internet, que ha propiciat la desaparició del canal internacional per satèl·lit.

Seguidament, acompanyats en tot moment de Xavier Ferrándiz i del cap d’Informàtica de TV3, vam visitar el Centre d’Emissió d’Informatius, que va permetre comparar, ja in situ, els sistemes de documentació digitalitzat i automatitzat amb l’antic magatzem de documentació. Després vam visitar el centre de processament de dades. Tot seguit ens vam desplaçar a la redacció on els periodistes preparen les noticies, amb l’amable salutació inclosa d’en Tomàs Molina. Els periodistes generen a través d’un programari especialitzat les notícies e inclouen els vídeos a mesura que arriba la informació.

Posteriorment vam poder visitar el plató on s’efectuen els informatius i la sala de control de les emissions en directe. A la sala de continuïtat dels diferents canals de Televisió de Catalunya s’assegura la correcte emissió del que posteriorment veuen els teleespectadors.

Finalment ens vam traslladar al Centre de Producció d’Audiovisuals, a on es realitzen alguns programes de gran format, com per exemple el fins ara Banda Ampla, o l’actual plató dels Matins de TV3.

Agraïm molt sincerament l’amabilitat dels nostres amfitrions a TV3, sens dubte una visita molt interessant i a repetir en el futur.