El propassat 12 de maig va tenir lloc la visita de la Xarxa Telecos Barcelona a la Torre AGBAR.Aquest edifici singular, amb una alçada de 145 metres, és el segon en alçada a la ciutat després de la Torre Mapfre. Contitueix una mostra excepcional d’arquitectura i de la tecnologia aplicada a la mateixa.

La visita va començar per la planta 31, on una guia especialitzada ens va comentar el comés inicial de la cúpula, que fou de sala d’espera i ara s’ha convertit en mirador. De les diverses plantes tècniques es va visitar la que allotja els equips d’aire condicionat, des d’on donen servei les diverses unitats internes. Cal dir que el sistema es basa en aire condicionat a gas, ja que no es poden instal·lar unitats externes a un edifici d’aquest tipus. Ens va acompanyar un técnic de manteniment, tot explicant la temàtica del control de temperatura a l’edifici i àdhuc cóm hi havia tot una sistema de monitorització de questions relacionades amb l’ambient de treball, detecció i prevenció de potencials perills com la legionella, tot encaminat a assegurar les condicions ambientals òptimes.

Continuàrem la visita per la planta tipus d’oficina, on es va mostrar la lògica darrera la planta ovoidal de l’edifici, la distribució d’espais i sòl tècnic galvanitzat i els diversos espais de servei: zona de treball, sales de reunions, sala de la cafetera i funcionament estàndar dels ascenssors.

El hall principal consta d’un sistema d’accés de seguretat que permet la gestió en aquest àmbit, i que correspón a un edifici d’aquestes característiques. La baixada des del hall a l’auditori es una escala molt singular, també comunicada amb la zona d’aigua del fossar.

L’auditori té capacitat per unes 300 persones, amb cadires dissenyades pel propi Jean Nouvel (l’arquitecte de l’edifici), orientada a usos preferentment corporatius. L’edifici té quatre plantes soterrànies, la qual cosa afavoreix disposar de volums ja no circumscrits a la seva planta ovoidal en aquestes plantes subterrànies. Un fossar ple d’aigua circumvala l’edifici, la forma del qual evoca la d’un gèiser.

Un cop finalitzada la visita a les diverses plantes de l’edifici, varem assistir, a la planta 14 a una conferència sobre les infraestructures TIC d’AGBAR, que no es circunscriuen solament a la Torre, sino que configuren una ampla xarxa de comunicacions, interna i estrena a l’edifici, i que s’extem per tot l’Estat, actualment amb més de 600 punts d’atenció al públic que son integrats en aquesta xarxa.

Aspectes com la utilització de la tecnologia MPLS i Ethernet varen ser comentats, i també el cablejat estructurat i cóm s’ha fet evolucionar la xarxa des dels seus inicis. Igualment es varen comentar aspectes de la xarxa interna, bé pel que fa a comunicacions mòbils (el propi edifici és com una gran estació base) com pel que fa a l’intercanvi i flux d’informació, articulat a través d’un ERP en una implementació desenvolupada per la pròpia companyia, a mida de les seves necessitats i que, lluny del cas habitual, no està basada en SAP, pel balanç cost/personalització. Cal dir que aquesta conferència, portada a terme pel Cap de projectes de Comunicacions d’AGBAR Sr. Francesc Benítez Merino, fou un punt molt destacable de la visita.

L’event acabà amb un pica-pica després del qual varem concloure. AGBAR va manifestar la seva disponibilitat per tal de repetir la visita la propera temporada i fins i tot, oferir una variant purament tècnica si fos el cas. XTB els ha manifestat el seu agraiment i voluntat de seguir en contacte per aquest tipus d’events.