El passat 14 de desembre de 2010, es va entregar el document final de seguretat a la Xarxa Telecos BCN.

L’ adaptació a la LOPD és requisit indispensable per tota entitat i/o empresa que contingui o treballi amb dades d’associats, clients o treballadors. Aquest document recull les mides de seguretat i clàusules que garanteixen que aquestes dades personals es guardin amb confidencialitat, i habilita els mecanismes perquè les persones puguin donar-se de baixa en qualsevol moment.

D’aquesta forma la XTB vol complir la normativa vigent i donar la màxima transparència i visibilitat a tots els seus processos interns.

ARDITEC Sistemas SL ha estat l’empresa que ha facilitat l’adecuació al compliment de la normativa.